Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

Home  › ... Ouders › Ouders

Ouders

Ouders hebben een bijzondere en belangrijke plek in de school. De school vindt goed contact met de ouders onontbeerlijk!

Aan ouders, die een school voor hun kind zoeken, wordt een informatiepakket met daarin de schoolgids toegestuurd. De schoolgids is ook te vinden op de website www.kompaskrimpen.nl.

Het contact school – thuis

De volgende formele contacten vinden elk jaar plaats:

- een informatiemiddag (september) in de groep van uw kind;

- verschillende spreekavonden n.a.v. het rapport van uw kind namelijk:

· een gesprek gehouden met de ouders van alle leerlingen gericht op de onderwijsbehoefte van de leerling (oktober)

· N.a.v. rapport 1 een gesprek van 10 minuten (januari/februari)

· N.a.v. rapport 2 een inloopspreekuur (juni)

· Een gesprek over het pre-advies groep 7 (maart/april)

· Een gesprek over het advies voortgezet onderwijs in groep 8 (februari)

Daarnaast vinden er, waar nodig, incidentele gesprekken plaats, vaak naar aanleiding van leerprestaties en/of zorgen om het gedrag.

Commissies

In diverse commissies - zoals de feestcommissie, de commissie christelijke vieringen en de commissie cultuur - werkt de school graag samen met de ouders om alles goed te kunnen organiseren.

Gedurende het schooljaar vinden er ook allerhande andere activiteiten plaats. De klassenouders vervullen, waar het één groep betreft, naast de leerkracht een belangrijke rol. Ouders worden ook vaak bij activiteiten van de groep van hun kind betrokken.

Nieuwsbrief

Schriftelijke contacten verlopen via de “Nieuwsbrief” die elke 4 weken uitkomt. Deze wordt verzonden via e-mail en is tevens terug te vinden op de website www.kompaskrimpen.nl.

Brieven met informatie voor één of enkele groepen verschijnen incidenteel.

Gedurende het schooljaar leveren de groepen een bijdrage aan de website. Tevens is er een fotoboek gekoppeld aan de website waarop u wellicht uw eigen kind terug kunt zien.

Parro

Wij werken met Parro, een communicatie-App waarmee korte berichten naar ouders gestuurd kunnen worden, maar ook van ouders naar leerkrachten (bijvoorbeeld een ziekmelding). U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een koppelcode waarmee u zich aan de groep van uw kind verbindt.

PCB Het Kompas heeft ook een Facebook pagina waar veel gebruik van wordt gemaakt.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Voor wat betreft de informatievoorziening aan gescheiden ouders hebben we de volgende afspraken gemaakt:

- beide ouders hebben evenveel recht op informatie door de school;

- als één van de (gescheiden) ouders bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder, is dat voor de school geen reden om de gevraagde informatie niet te verschaffen;

- als school gaan we er van uit, dat de ouders in onderling overleg regelen wie er op de rapportspreekavonden/overlegmomenten van hun kind aanwezig zullen zijn;

- als dat niet mogelijk is, worden er in principe geen 2 gesprekken voor 1 leerling gevoerd, uitzonderingen daargelaten;

- als ouders hier vragen over hebben, dan kunnen zij altijd terecht bij de directie.