Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

Meer- en hoogbegaafden

In de klas is steeds meer aandacht voor leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. Op dit moment wordt in de klassen verrijkingsstof gegeven aan goed presterende leerlingen. Zij krijgen extra werk op een specifiek vakgebied. Om demotivatie van deze leerlingen te voorkomen, kan ook gekozen worden voor het zogenaamde “compacten”.

De leerstof wordt dan beperkt aangeboden voor leerlingen die dit snel oppakken en hier dus voldoende aan hebben. In de tijd die dan ‘overblijft’ wordt er dan gewerkt aan werk uit het plusboek van de methode of een methode als Plustaak of Rekentijgers.

Dit cursusjaar zal in het team gewerkt worden aan uitbreiding van de mogelijkheden op het gebied van verrijking (verdieping en uitbreiding van de leerstof). Met bijzondere onderwerpen en activiteiten worden andere vaardigheden van de leerling getraind. Deze vaardigheden kunnen zijn: doorzettingsvermogen, organisatie en planning.

Kortom: het leren omgaan met hogere eisen. Bijvoorbeeld als voorbereiding op het doorgaans hogere niveau van onderwijs waar deze leerlingen naar uitstromen.

Coachklas

Verder zal, voor leerlingen, die onvoldoende baat hebben bij de aanpak zoals hierboven 
beschreven, de mogelijkheid van extra begeleiding blijven bestaan.

Deze begeleiding wordt gegeven in de coachklas. Het gaat hierbij om leerlingen die (dreigen te gaan) onderpresteren of die een duidelijke behoefte hebben aan extra, uitdagend werk.

De kinderen komen wekelijks een dagdeel bij elkaar en krijgen opdrachten mee die ze gedurende de week in de klas kunnen maken. De kinderen voeren het extra werk uit, naast hun reguliere schoolwerk. De selectie van deze kinderen vindt plaats aan de hand van het digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH). De kinderen worden gescreend op kenmerken van (hoog) begaafdheid en er wordt gekeken naar hun onderwijsresultaten (toetsen).

Het programma dat wij wekelijks aanbieden bevat de onderdelen:
− filosoferen;
− samenwerken;
− leren leren;
− hogere orde-denkopdrachten (een beroep doen op hun hogere intelligentie);
− toepassen van denk- en leerstrategieën;
− het maken van werkstukken en presentaties.

Er zijn contactmomenten met de ouders en de resultaten van de kinderen worden 
vastgelegd. De samenstelling van de coachklas wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Een middagje coachklas

Tijdens het startkwartiertje hebben de leerlingen geleerd hoe je bij ' portret tekenen' een oog moet tekenen. Dat was best lastig, maar wat zijn de resultaten mooi geworden. Daarna gingen ze aan de slag met het pluswerk voor rekenen en de opdrachten waarbij we aandacht geven aan de executieve functies. Daarbij gebruiken we smartgames en de GraviTrax knikkerbaan. Na de lunch was er nog tijd voor het werken aan het project over 'Vliegen'.