Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

Doelstelling Medezeggenschapsraad PCB Het Kompas

Elke basisschool is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben, die het beleid van een school vorm geeft en uitvoert.

De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/ schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is, de instemming- en adviesbevoegdheid en het informatie- en initiatiefrecht.


De MR tracht daartoe zoveel mogelijk transparant te communiceren met leerkrachten en ouders. 

Voor de komende jaren heeft de MR daarom de volgende doelen geformuleerd. 

We willen een transparant en herkenbaar MR zijn met een duidelijke boodschap
over identiteit van de school en kwaliteit van het onderwijs. Waarin we een optimale samenwerking nastreven tussen alle geledingen die de duurzaamheid en continuïteit waarborgen.

De wijze waarop we deze doelen kunnen worden bereikt zijn onder andere actualiteiten te agenderen, ambities reëel houden, feedback vragen en ontvangen van ouders, ouders bevragen over onderwerpen die spelen in en om de school. Tevens is het streven om de communicatielijnen tussen diverse geledingen, zoals directie, ouders, vertrouwenspersonen en de OR) kort te houden. Tenslotte de lijn tussen GMR en MR kort houden zodat beide organen goed kunnen functioneren.