Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

Home  › ... Onze school › Flexklas

Flexklas

Met ingang van schooljaar 2022-2023 zijn we op het Kompas gestart met een Flexklas. De flexklas is bedoeld voor leerlingen die de leerstof van de groep niet op groepsniveau kunnen volgen.

Met onze onderwijsvisie als uitgangspunt en de ontwikkelingen rondom Inclusief Onderwijs zijn we met elkaar gaan nadenken hoe het mogelijk is om deze kinderen bij ons op school te houden. We zijn met elkaar in gesprek gegaan om te bedenken welke stappen wij nu als school alvast kunnen zetten richting inclusiever onderwijs.

We richten ons op de kinderen die bij ons gestart zijn in groep 1 en waar het Kompas een veilige plek voor is, vlak bij hun huis en bij hun vriendjes in de groep. 

Visie Samenwerkingsverband aan den IJssel: De ondersteuning voor leerlingen van de aangesloten scholen richt zich op: zo licht, zo tijdig, zo thuisnabij en zo passend mogelijk en sluit zo goed mogelijk aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en de  mogelijkheden van school, leerlingen en ouders.

In de flexklas zitten op het moment 11 leerlingen uit de groepen 3 t/m 7. Deze leerlingen starten in hun eigen groep en vanaf 9 uur sluiten ze aan in de Flexklas. De lessen lezen, taal en rekenen vinden dan op eigen niveau plaats. Om 12 uur gaan deze kinderen weer naar hun eigen groep.

Het kan ook dat een kind alleen voor het vak taal of rekenen aansluit. Dan is de tijd in de Flexklas korter.

Juf Esther: 'In de flexklas maken de kinderen gebruik van materialen, zoals staafjes en blokjes om het getalbegrip te ontwikkelen en sommen uit te rekenen. Om het automatiseren te oefenen spelen de kinderen rekenspellen. De kinderen werken en oefenen veel samen. Voor het leren van de getalrij oefenen de kinderen met het 100-veld. Voor het oefenen van de tafels sjoelen de kinderen.'