Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

19 september 2023

Op dinsdag 19 september is de MR voor het eerst dit schooljaar weer bij elkaar geweest. We 
hebben 2 nieuwe leden mogen verwelkomen namelijk Mireille van Woerkom en Wilma van 
Agthoven.

De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:
- School is op zoek naar een nieuwe conciërge, binnenkort zal daar een vacature voor worden 
opgesteld
- We hebben het gehad over de schoolgids. Er wordt hard aan gewerkt om die voor 1 oktober klaar 
te hebben en onze feedback wordt daarin meegenomen
- De ouderbijdrage en de begroting zijn besproken en de begroting is goedgekeurd door de MR. 
We zien de afgelopen jaren een daling in de betalingen en daarom denken we mee in hoe school 
er in kan slagen om toch geld te genereren zodat er naast gewoon school, er ook geld is voor 
schoolreisjes, kamp en vieringen. Mocht u daar een idee over hebben dan kunt u een van ons altijd aanspreken of uw idee mailen naar mr@kompaskrimpen.nl


De volgende MR vergadering zal op 21 november zijn. Mocht u vragen hebben voor ons dan kunt u die mailen naar mr@kompaskrimpen.nl of spreek ons gerust aan.