Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

Aanmelden of kennismaken

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool? Of denkt u erover om uw kind bij ons aan te melden?

Het is mogelijk om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek/rondleiding op één van onze beide locaties. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@kompaskrimpen.nl.

Vermeld in uw bericht uw telefoonnummer, dan bellen wij u om een afspraak te maken.

Ook kunt u zelf bellen naar 0180-599870. Onze administratief medewerker is op maandag t/m donderdag in de ochtenden bereikbaar. Zij plant voor u een afspraak in.

Wanneer uw kind (bijna) drie jaar is en u zeker weet dat u uw kind bij ons wilt aanmelden, kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Het is de bedoeling dat u uw zoon of dochter meebrengt, zodat wij ermee kunnen kennismaken en een goed beeld krijgen van zijn/haar ontwikkeling tot dan toe. Het intakegesprek duurt ongeveer een half uur. Na afloop krijgt u het aanmeldformulier mee naar huis.

U kunt dit thuis invullen en daarna inleveren bij de administratie. Voor het maken van een afspraak kunt u een berichtje sturen naar info@kompaskrimpen.nl, met vermelding van uw telefoonnummer.

Onze administratief medewerker zal u dan bellen om een afspraak te maken. Of u kunt zelf in de ochtenden bellen naar 0180-599870, met uitzondering van vrijdag.

Wendagen

Voor 4 jarigen hebben we een aantal wendagen ingesteld, die voorafgaan aan de officiële start op school. Ruim een maand voor de vierde verjaardag van uw kind neemt één van de leerkrachten contact met u op, om een aantal wenochtenden of -middagen af te spreken. Meestal gaat het om 3 à 4 keer. 

Wij gaan er van uit, dat uw kind zindelijk is als het naar school komt. Mocht dat niet het geval zijn, zullen we samen met u naar een oplossing zoeken.

Tweelingen / broertjes en zusjes

Wij adviseren ouders van een tweeling om, indien dit qua plaatsing mogelijk is, de kinderen 
niet bij elkaar in de groep te zetten. Bij de aanmelding van de leerlingen wordt dit altijd met 
de ouders/verzorgers doorgesproken en verduidelijkt. Mocht u echter als ouder(s) sterke 
voorkeur hebben om uw kinderen wel samen in één groep te plaatsten, dan zijn wij zeker 
bereid naar uw motieven te luisteren en zoeken we met elkaar naar een bevredigende 
oplossing.

Oudere broertjes/zusjes worden, indien mogelijk, niet bij jongere broertjes/zusjes geplaatst. 
Dat doet zich alleen voor in de groepen 1/2 of in combinatiegroepen.

Leerlingen van een andere school

Wanneer een leerling door verhuizing op onze school aangemeld wordt, zal hij in de regel 
geplaatst kunnen worden. Voorwaarde is echter, dat er nog plaats is in de betreffende groep. 
Is die er niet, dan kan wellicht een plaats op de andere locatie van onze school aangeboden 
worden. De groep, waarin een kind geplaatst wordt, is mede afhankelijk van de gegevens die 
de vorige school verstrekt. Er wordt, zowel door de directie als door de interne begeleider, 
contact opgenomen met de school, waar de leerling vandaan komt. Wij willen graag een zo 
compleet mogelijk beeld van onze toekomstige leerling hebben. Natuurlijk geeft het 
onderwijskundig rapport ons ook de nodige informatie. Op basis van al deze gegevens kan 
het voorkomen, dat wij bij onduidelijkheden uw kind eerst een aantal toetsen afnemen, 
zodat wij beter weten wat de mogelijkheden van het kind zijn.

Andere redenen

Wanneer een kind overstapt om andere redenen dan door verhuizing, vindt de toelating pas 
plaats na overleg met de vorige school. Het moet voor ons eerst duidelijk zijn of wij wel 
kunnen voorzien in de zaken, waarbij het op de vorige school vastliep. De verandering moet 
dus duidelijk een meerwaarde voor het kind hebben.