De Vreedzame School (DVS)

Liefde voor en contact met kinderen is één van de kernwaarden in ons dagelijks werk. Wij streven naar een werksfeer in de school, waarin wij de kinderen zo veelzijdig mogelijk kunnen vormen. 

DVS petten

Dat vraagt een zekere mate van orde en rust op school en een open verstandhouding tussen leerkracht en kinderen; een verstandhouding waarbij regels en respect een duidelijke plaats innemen.

Deze werksfeer vraagt ook om een goede samenwerking tussen kinderen onderling. Dat willen we op verschillende manieren realiseren. Allereerst met het programma De Vreedzame School (DVS).

Een belangrijk onderdeel daarvan is, dat je zowel mét als ván elkaar kunt leren (coöperatief leren). Aan tolerantie, hoe om te gaan met conflicten en het voorkomen en bestrijden van incidenten zoals pestgedrag, wordt regelmatig aandacht besteed.

Het programma DVS streeft er naar, dat scholen een gemeenschap zijn, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel en waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat en conflicten goed worden opgelost. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar de werkelijkheid is dat dit niet overal het geval is. Rekening houden met elkaar en op een positieve manier met elkaar omgaan, krijgen dan ook veel aandacht.

 • Identiteit

  Vanuit de Bijbel geloven we: dat elk kind een schepping van God is , met door Hem geschonken gaven en talenten; dat ieder kind een uniek individu en tevens een sociaal
  Lees meer...
 • De Vreedzame School (DVS)

  Liefde voor en contact met kinderen is één van de kernwaarden in ons dagelijks werk. Wij streven naar een werksfeer in de school, waarin wij de kinderen zo veelzijdig mogelijk
  Lees meer...
 • Engels

  Eén van de vakken, die bijzondere aandacht krijgen, is Engels voor alle leerlingen. Vanaf de kleuterleeftijd starten we hiermee, waarbij schooljaar 2012/2013 een pilotjaar was. Vanaf schooljaar 2013/2014 werken we
  Lees meer...
 • Meer- en hoogbegaafden

  Meer- en hoogbegaafdenIn de klas zal steeds meer aandacht zijn voor leerlingen, die meer uitdaging aan kunnen. Op dit moment wordt in de klassen verrijkingsstof gegeven aan goed presterende leerlingen. Zij krijgen
  Lees meer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook