School Ondersteunings Profiel - uitleg

Het Kompas is een Christelijke basisschool. We lezen en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Voor het Kompas betekent dit dat we de kinderen proberen voor te leven in het grote gebod van liefde tot God en tot onze naasten. De leerkracht is de expert over zijn/haar groep. Hij/zij maakt keuzes in het onderwijsaanbod, stelt doelen, analyseert de resultaten en vraagt om ondersteuning waar nodig. De leerkrachten werken samen in Expertisegroepen op de gebieden taal, rekenen, kleuters, gedrag, hoogbegaafdheid en Engels; zowel op schoolniveau als bovenschools. 

Resultaat van het aanbod 

In ons ondersteuningsprofiel leest u informatie over de volgende onderwerpen: 

  • Wat wij realiseren als school voor onze huidige leerlingen in de basisondersteuning (1) en extra ondersteuning (2)
  • Voor wie onze school medisch en fysiek toegankelijk is
  • Welke deskundigheid ingezet wordt / met welke deskundigen wij samenwerken
  • Wat kenmerkend is voor de kwaliteit van ons handelen
  • Wat onze verbeterpunten zijn.

(1) De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband Aan den IJssel. Het betreft preventieve en licht curatieve ondersteuning op o.a. het gebied van gedrag, lees- en rekenproblemen, meerbegaafdheid en expertise-overdracht tussen onderwijsgevenden. 

(2) Alle vormen van onderwijsondersteuning die verder gaan dan de basisondersteuning. Bij de extra ondersteuning gaat het doorgaans om individueel maatwerk voor leerlingen, in principe tijdelijk van aard. 

Dit ondersteuningsprofiel kenmerkt het aanbod van onze school op de delen basisondersteuning en extra ondersteuning. Hiermee wordt voor u als lezer zichtbaar wat het resultaat is van ons aanbod, met wie we dat bereiken en wat het handelen van onze school typeert. Ons aanbod maakt tevens deel uit van een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen binnen het samenwerkingsverband 

Aan den IJssel. 

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook