Doelstellingen MR

Doelstelling Medezeggenschapsraad PCB Het Kompas, Krimpen aan den IJssel

Elke basisschool is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben, die het beleid van een school vorm geeft en uitvoert.

De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/ schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is, de instemming- en adviesbevoegdheid en het informatie- en initiatiefrecht.


De MR tracht daartoe zoveel mogelijk transparant te communiceren met leerkrachten en ouders. 

Voor de komende jaren heeft de MR daarom de volgende doelen geformuleerd. 

We willen een transparant en herkenbaar MR zijn met een duidelijke boodschap
over identiteit van de school en kwaliteit van het onderwijs. Waarin we een optimale samenwerking nastreven tussen alle geledingen die de duurzaamheid en continuïteit waarborgen.

De wijze waarop we deze doelen kunnen worden bereikt zijn onder andere actualiteiten te agenderen, ambities reëel houden, feedback vragen en ontvangen van ouders, ouders bevragen over onderwerpen die spelen in en om de school. Tevens is het streven om de communicatielijnen tussen diverse geledingen, zoals directie, ouders, vertrouwenspersonen en de OR) kort te houden. Tenslotte de lijn tussen GMR en MR kort houden zodat beide organen goed kunnen functioneren. 

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook