Ouders - Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijke commissie. Hierin zitten vijf ouders (de oudergeleding) en vijf personeelsleden van de school (de personeelsgeleding). De oudergeleding behartigt de belangen van ouders en kinderen en de personeelsgeleding die van het onderwijzend en ander personeel (en uiteraard die van de leerlingen). In alle zaken die de school aangaan, kan de raad gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur (de directie). In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd voor welke zaken de raad adviesrecht heeft en voor welke zaken instemming van de raad, dan wel van de ouder- of personeelsgeleding nodig heeft, voordat het een voorgenomen besluit kan uitvoeren.


Jaarlijks treden één of twee ouders en één of twee personeelsleden volgens rooster af. In de ontstane vacatures wordt voorzien door verkiezing van ouders door de ouders en van een personeelslid door het personeel. Men kan maximaal 2 aaneengesloten perioden van 3 jaar deel uitmaken van de raad. Het Medezeggenschapsreglement is op school ter inzage.


De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. Ze worden aangekondigd op de infoborden in de school, in de Nieuwsbrief en op de site. De MR houdt de ouders via verslaglegging in de Nieuwsbrief op de hoogte.

Laatste nieuws

  • 5L - Davinci over grassen en zaden

    We hebben met stenen geprobeerd om meel te maken, daarna pannenkoekjes gebakken!De kinderen vonden de pannenkoeken heerlijk! Lees meer...
  • 6-7W Paasviering

    Donderdag 1 april hadden we met elkaar een sfeervolle, maar ook gezellige Paasviering. Het thema van de viering was: 'het wordt licht'. We zongen liedjes, twee kinderen vertelden het Paasverhaal uit de Bijbel en we zagen filmpjes over meneer Jaap Lees meer...
  • 1

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

zo, 09 mei - Meivakantie
ma, 17 mei - Studiedag - leerlingen vrij
di, 18 mei - Kamp groep 8
do, 20 mei - Kamp groep 7
ma, 24 mei - Pinksteren

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook