Meer- en hoogbegaafden

Meer- en hoogbegaafden
In de klas zal steeds meer aandacht zijn voor leerlingen, die meer uitdaging aan kunnen. Op dit moment wordt in de klassen verrijkingsstof gegeven aan goed presterende leerlingen. Zij krijgen extra werk op een specifiek vakgebied. Om demotivatie van deze leerlingen te voorkomen, kan ook gekozen worden voor het zogenaamde “compacten”. De leerstof wordt
dan beperkt aangeboden voor leerlingen die dit snel oppakken en hier dus voldoende aan hebben. In groep 4 en 5 zullen deze kinderen gaan leren om met een dagtaak te werken.
Vanaf groep 6 – 8 zal de weektaak geïntroduceerd worden. Volgend jaar zal in het team gewerkt worden aan uitbreiding van de mogelijkheden op het gebied van verbreding. Met
bijzondere onderwerpen en activiteiten worden andere vaardigheden van de leerling getraind. Deze vaardigheden kunnen zijn: doorzettingsvermogen, organisatie en planning.
Kortom: het leren omgaan met hogere eisen. Bijvoorbeeld als voorbereiding op het doorgaans hogere niveau van onderwijs waar deze leerlingen naar uitstromen.

Plusgroep
Verder zal, voor leerlingen, die onvoldoende baat hebben bij de aanpak zoals hierboven beschreven, de mogelijkheid van extra begeleiding blijven bestaan. Deze begeleiding wordt
gegeven in de plusgroep. Het gaat hierbij om leerlingen die (dreigen te gaan) onderpresteren of die een duidelijke behoefte hebben aan extra, uitdagend werk.
De kinderen komen wekelijks een dagdeel bij elkaar en krijgen opdrachten mee die ze gedurende de week in de klas kunnen maken.
De kinderen voeren het extra werk uit, naast hun reguliere schoolwerk. De selectie van deze kinderen vindt plaats aan de hand van het digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH). De kinderen worden gescreend op kenmerken van (hoog) begaafdheid en er wordt gekeken naar hun onderwijsresultaten (toetsen).


Het programma dat wij wekelijks aanbieden bevat de onderdelen:

 • filosoferen;
 • samenwerken;
 • leren leren;
 • hogere orde denkopdrachten (een beroep doen op hun hogere intelligentie);
 • toepassen van denk- en leerstrategieën
 • het maken van werkstukken en presentaties.

Er zijn contactmomenten met de ouders en de resultaten van de kinderen worden vastgelegd. De samenstelling van de plusgroep wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

 • Identiteit

  Vanuit de Bijbel geloven we: dat elk kind een schepping van God is , met door Hem geschonken gaven en talenten; dat ieder kind een uniek individu en tevens een sociaal
  Lees meer...
 • De Vreedzame School (DVS)

  Liefde voor en contact met kinderen is één van de kernwaarden in ons dagelijks werk. Wij streven naar een werksfeer in de school, waarin wij de kinderen zo veelzijdig mogelijk
  Lees meer...
 • Engels

  Eén van de vakken, die bijzondere aandacht krijgen, is Engels voor alle leerlingen. Vanaf de kleuterleeftijd starten we hiermee, waarbij schooljaar 2012/2013 een pilotjaar was. Vanaf schooljaar 2013/2014 werken we
  Lees meer...
 • Meer- en hoogbegaafden

  Meer- en hoogbegaafdenIn de klas zal steeds meer aandacht zijn voor leerlingen, die meer uitdaging aan kunnen. Op dit moment wordt in de klassen verrijkingsstof gegeven aan goed presterende leerlingen. Zij krijgen
  Lees meer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook