Vakantie regeling & Verlof

De school stemt zijn vakanties af op het landelijk advies "vakantiespreiding". Voor de zomervakantie is de periode wettelijk voorgeschreven. Voor de overige vakanties vindt nadere afstemming plaats met het samenwerkingsverband WSNS, het PC voortgezet onderwijs en het LOOK (Lokaal Overleg Onderwijs Krimpen). Naast de vakantieafspraken blijft er nog een aantal uren vrij te besteden door de school. Deze uren worden vooral gebruikt voor scholing en studie van het team.
Vakantie, vrije dagen en studie zijn zo gepland, dat minimaal de verplichte 880 lesuren voor groep 1 - 4 en 1000 lesuren voor groep 5 - 8 beschikbaar blijven.


Verlof buiten de schoolvakanties

Buiten de schoolvakanties kan slechts verlof worden verleend:

 • bij ernstige ziekte van naaste familieleden (binnen het gezin)
 • bij huwelijk, jubileum en overlijden van naaste familieleden (ouders, broers, zussen, grootouders) 

Onder jubilea vallen alleen de algemeen erkende jubilea van 12½, 25, 40, 50, enz jaar; dus niet bijv. de zeventigste verjaardag of het dertig jaar getrouwd zijn. Er kan dus geen verlof gegeven worden voor verjaardagen; ook niet voor de z.g. kroonjaren.
 

Vakantieverlof:
Wanneer door ziekte of door regelingen i.v.m. het werk van de ouders vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk is en dit de enige vakantie in het jaar is, kan er voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen buiten de schoolvakanties verlof worden verleend.

De Leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende:
Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet in de zomervakantie op vakantie kan gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk.;
toestemming wordt slechts eenmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen; extra verlof voor de eerste twee schoolweken na de zomervakantie is niet mogelijk.
 

De school verleent geen toestemming tot verlof voor o.a. het volgende:

 • goedkope vakantiemogelijkheden
 • een aangeboden vakantie
 • meerdere jaren niet op vakantie geweest
 • reeds gekochte tickets
 • als de herfst-, kerst-, krokus-, of meivakantie onmogelijk is. 

Zo vroeg mogelijk - in ieder geval 2 maanden van te voren - moet u het vakantieverlof aanvragen bij de directeur.

Laatste nieuws

 • 6N - voor Kika

  Naar aanleiding van de DVS lessen was groep 6N met een actie gestart om geld op te halen voor een goed doel. Als goede doel werd 'Kika' gekozen.  1 Juli werd er een cheque overhandigd met het prachtige bedrage van €591,25. Lees meer...
 • Meesterdag groep 6-7W

  De meesterdag van groep 6-7W had 4 verschillende onderdelen:- speurtocht- springen op het springkussen- reptielenshow van Exotus Serpenti- Musical van groep 8P|Natuurlijk zorgden de meesters ook nog voor een lekkere traktatie.Wat vonden de kinderen van deze dag?  Lees meer...
 • Kamp groep 8

  Klik op 'lees meer' om ook de foto's te bekijken.
  Lees meer...
 • 1

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

ma, 02 augustus - Zomervakantie

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook